Your Phone Companion bổ sung tính năng đồng bộ dữ liệu di động

Microsoft vừa phát hành bản cập nhật quan trọng cho ứng dụng Your Phone Companion cho Android. Theo đó tính năng nổi bật của bản cập nhật là khả năng đồng bộ dữ liệu di động.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan