Cách xoá Wifi đã kết nối trên điện thoại

Cách xoá Wifi đã kết nối trên điện thoại
Với những ai muốn quên, ngắt kết nối với mạng Wifi mà mình đã kết nối trước đó, thì cách xoá Wifi đã kết nối trên điện thoại Android, iPhone của mình. Tuy nhiên làm sao để thực hiện điều này ngay trên SmartPhone mà mình sử dụng đây.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan