Mánh khóe lừa đảo Nasty List trên Instagram

Mánh khóe lừa đảo Nasty List trên Instagram
Một mánh khóe lừa đảo mới được gọi là "Nasty List" trên mạng xã hội Instagram với mục đích ăn cắp thông tin đăng nhập của người dùng. Khi người dùng trở thành nạn nhân của Nasty List, tin tặc sẽ sử dụng chính tài khoản đó để tiếp tục lừa đảo những người dùng khác có liên quan.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan