Microsoft Teams có thể theo dõi nhiều thông tin của bạn hơn bạn nghĩ

Microsoft Teams có thể theo dõi nhiều thông tin của bạn hơn bạn nghĩ
Một mối quan tâm đang nổi lên liên quan đến lượng dữ liệu Microsoft Teams thu thập trong các cuộc gọi điện video. Có khả năng lượng thông tin thu thập được cho thấy sự vi phạm quyền riêng tư đối với người dùng cá nhân và có thể được sử dụng để các quản lý theo dõi khối lượng công việc của nhân viên làm việc tại nhà do COVID-19.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan