Google Maps gửi bản cập nhật dòng thời gian tóm tắt xu hướng du lịch năm 2020

Google Maps gửi bản cập nhật dòng thời gian tóm tắt xu hướng du lịch năm 2020
Mới đây nhất, Google Maps đã ra thông báo về việc bắt đầu gửi bản cập nhật dòng thời gian năm 2020 cho tất cả người dùng qua email, tóm tắt mọi địa điểm họ đã ghé thăm cùng với số liệu thống kê và các thông tin hữu ích khác.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan