Word cho Android và iOS hỗ trợ xem và điều hướng đến các tiêu đề trong tài liệu

Word cho Android và iOS hỗ trợ xem và điều hướng đến các tiêu đề trong tài liệu
Microsoft Word cho Android và iOS sắp có thêm tính năng mới được gọi là Header Navigation, sẽ cho phép bạn xem tài liệu của mình theo những cách mới. Với bảng điều hướng header mới trong ứng dụng Microsoft Word cho di động, bạn có thể tìm văn bản, bảng và biểu đồ dễ dàng hơn nếu chúng có tiêu đề cụ thể.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan