Microsoft Authenticator cho iOS và Android có thêm trình quản lý mật khẩu mới

Microsoft Authenticator cho iOS và Android có thêm trình quản lý mật khẩu mới
Vào tháng 11 vừa qua, tính năng quản lý mật khẩu mới đã bắt đầu xuất hiện trong ứng dụng Microsoft Authenticator cho người dùng iOS, cho phép người dùng có tài khoản Microsoft đồng bộ hóa mật khẩu trên các thiết bị. Giờ đây, công ty đã chính thức phát hành tính năng này dưới dạng Public Preview cho các ứng dụng Android và iOS.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan