Android có thể sớm nhận được biểu tượng cảm xúc mới mà không cần chờ cập nhật hệ điều hành

Người dùng có thể sớm không cần đợi bản cập nhật Android hoàn chỉnh được phát hành để chào đón các biểu tượng cảm xúc mới, bởi Google có kế hoạch triển khai chúng riêng biệt với các bản cập nhật cho hệ điều hành di động của mình.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan