TikTok thêm các quyền kiểm soát của phụ huynh mới vào tính năng Family Pairing

TikTok vừa công bố bản cập nhật mới cho tính năng Family Pairing nhằm tăng cường khả năng kiểm soát của cha mẹ đối với nội dung khi trẻ chơi TikTok. Tính năng Family Pairing đã được giới thiệu vào tháng 4, cho phép cha mẹ tùy chỉnh một số biện pháp an toàn để bảo vệ con em mình.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan