YouTube Music tập trung nhiều hơn vào danh sách phát được cá nhân hóa

Dịch vụ YouTube Music đang nâng cấp các danh sách phát của mình. Giờ đây, dịch vụ cung cấp nhiều playlist được cá nhân hóa hơn, phù hợp với tâm trạng và hoạt động của người dùng. Bạn sẽ thấy tối đa 7 danh sách phát My Mix trên màn hình Home, tất cả đều được cập nhật hàng ngày.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan