Spotify hiện cho phép người dùng tìm kiếm các bài hát theo lời bài hát

Spotify hiện cho phép người dùng tìm kiếm các bài hát theo lời bài hát
Cuộc chiến tính năng giữa Apple Music và Spotify vẫn tiếp tục diễn ra khi Spotify cuối cùng đã bổ sung khả năng tìm kiếm theo lời bài hát mà người dùng Apple Music đã có trong vài năm qua. Hiện tại, Spotify đã cho phép người dùng tìm kiếm các bài hát theo lời bài hát trên ứng dụng iOS và Android của mình.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan