Microsoft Teams cho iOS nhận hỗ trợ Cortana

Microsoft Teams cho iOS nhận hỗ trợ Cortana
Vào đầu tháng 7 vừa qua, Microsoft đã hứa đưa Cortana vào Teams cho iOS và Android. Hiện tại, với bản cập nhật mới nhất của Microsoft Teams trên nền tảng iOS, công ty đã chính thức thêm hỗ trợ Cortana vào ứng dụng. Với Cortana, người dùng có thể dễ dàng thực hiện cuộc gọi và ra lệnh bằng giọng nói để gửi tin nhắn hoặc tham gia cuộc họp.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan