Adobe Illustrator cho iPad hiện đã có mặt dưới dạng Pre-order trên App Store

Adobe đã thử nghiệm ứng dụng Illustrator cho iPad trong vài tháng qua và công ty cho biết rằng nó đã sẵn sàng hoạt động. Hiện tại, người dùng đã có thể đặt trước ứng dụng Adobe Illustrator từ iPadOS App Store.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan