Người dùng sẽ sớm có thể xem Instagram Story từ ứng dụng Facebook

Người dùng sẽ sớm có thể xem Instagram Story từ ứng dụng Facebook
Facebook đang đưa việc tích hợp các nền tảng nhắn tin của mình sang bước tiếp theo khi công ty hiện có kế hoạch triển khai tính năng cho phép người dùng xem Instagram Story trực tiếp ngay từ chính ứng dụng Facebook.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan