Microsoft cập nhật Remote Desktop Mobile trên iOS với các tính năng mới và bản sửa lỗi

Ứng dụng Remote Desktop Mobile của Microsoft đã nhận được một loạt các bản cập nhật tính năng cùng với một số bản sửa lỗi trên nền tảng iOS, bản cập nhật chủ yếu tập trung vào chế độ đầu vào và đầu ra âm thanh của ứng dụng.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan