Thanh hiển thị URL trên Firefox cho Android được đơn giản hóa

Mozilla gần đây đã cập nhật toàn bộ codebase cho Firefox trên Android và trình duyệt này đã có một thay đổi mới trong giao diện người dùng, đó là việc đã đơn giản hóa các URL trong thanh địa chỉ.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan