Adobe và Box giúp chỉnh sửa file PDF trực tuyến dễ dàng hơn

Gần đây, Adobe đã làm cho việc tạo và chỉnh sửa file PDF trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nỗ lực mới nhất của công ty là mở rộng mối quan hệ hợp tác với Box , cung cấp cho người dùng nhiều cách hơn để sử dụng các file PDF trên dịch vụ lưu trữ đám mây.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan