Ứng dụng Microsoft Family Safety đã cập bến iOS và Android

Ứng dụng Microsoft Family Safety đã cập bến iOS và Android
Ứng dụng Microsoft Family Safety đã chính thức thoát khỏi giai đoạn Preview và ra mắt trên nền tảng iOS và Android. Family Safety là ứng dụng hướng đến các bậc phụ huynh, cho phép họ đặt ra các hạn chế nội dung, giới hạn thời gian và xem nhật ký hoạt động online của con em mình.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan