TikTok thành lập quỹ 200 triệu USD để hỗ trợ các nhà sáng tạo video

Khi TikTok tiếp tục phát triển và các nhà sáng tạo video trên nền tảng này trở thành những người nổi tiếng theo cách riêng của họ, công ty đang cố gắng giữ chân các tài năng với một quỹ sáng tạo 200 triệu đô la mới.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan