Netflix hiện đã có mặt trên Google Nest Hub và Next Hub Max

Các màn hình thông minh (Smart Display) Nest Hub và Nest Hub Max của Google đã đánh bại Amazon khi trở thành thiết bị đầu tiên nhận được hỗ trợ chính thức để truyền phát nội dung Netflix. Bắt đầu tại thời điểm này, bạn có thể liên kết tài khoản Netflix của mình thông qua ứng dụng Google Home hoặc Assistant để xem Netflix trên màn hình thông minh mang thương hiệu Google Nest của mình.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan