Cách thêm nút WhatsApp vào Fanpage Facebook

Cách thêm nút WhatsApp vào Fanpage Facebook
Việc thêm nút WhatsApp vào Fanpage Facebook sẽ giúp bạn tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn, không những thế những người dùng và khách hàng ở trên đây cũng sẽ liên lạc với trang của bạn một cách dễ dàng nhất, bạn đã biết cách để thêm nút WhatsApp vào Fanpage Facebook như thế nào chưa?
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan