Chrome 64-bit cho Android sẽ sớm xuất hiện với hiệu suất được cải thiện

Chrome 64-bit cho Android sẽ sớm xuất hiện với hiệu suất được cải thiện
Trình duyệt Google Chrome cho Android đang chuyển từ kiến trúc 32-bit sang 64-bit, một bước tiến đã được thực hiện sau 6 năm kể từ khi Android bắt đầu hỗ trợ các ứng dụng 64-bit và điều này đảm bảo khả năng bảo mật cũng như hiệu suất của trình duyệt di động sẽ được cải thiện.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan