Google Play Store có thể sẽ hiển thị lại các thông báo cập nhật ứng dụng

Google Play Store có thể sẽ hiển thị lại các thông báo cập nhật ứng dụng
Google đã loại bỏ thông báo hiển thị sau khi các ứng dụng được cập nhật từ Play Store vào đầu năm nay. Trước đây, bất cứ khi nào Play Store update một loạt ứng dụng, nó sẽ hiển thị thông báo trong bảng thông báo. Hiện tại, dường như Google Play Store một lần nữa có thể sẽ hiển thị thông báo cập nhật ứng dụng.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan