Instagram đưa tính năng Reels, bản sao của TikTok ra thị trường mới

Ứng dụng Instagram đang quyết tâm làm cho tính năng Reels - bản sao của TikTok trở nên dễ truy cập và được sử dụng rộng rãi hơn. Công ty chuyển Reels tới các phần riêng biệt trong cả profile của người dùng và tab Explore (đối với các tài khoản công khai). Bên cạnh đó, Reels hiện đã có mặt tại Pháp và Đức.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan