Instagram bắt đầu đưa Direct Messages lên web

Mạng xã hội Instagram cuối cũng đã triển khai hệ thống nhắn tin trực tiếp lên web. Bắt đầu từ ngày hôm nay, một phần nhỏ người dùng toàn cầu sẽ có thể truy cập vào DM từ trang web của Instagram.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan