TikTok cấm các video gây hiểu lầm và hành vi phạm pháp dưới tuổi vị thành niên

Ứng dụng chia sẻ video TikTok nổi tiếng đã thông báo về một số thay đổi đối về các nguyên tắc cộng đồng của mình nhằm giảm bớt thông tin sai lệch và nội dung lạm dụng.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan