WhatsApp ngừng hỗ trợ Windows Phone và hệ điều hành cũ

Thông tin ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp sẽ ngừng hỗ trợ cho các phiên bản hệ điều hành Android/iOS cũ và Windows Phone bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan