Google Chrome bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng

Một lỗ hổng bảo mật nghiệm trọng khác đã được tìm thấy trong Google Chrome, một trong những trình duyệt web được sử dụng nhiều nhất thế giới.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan