Số điện thoại điện lực Hà Nội

Số điện thoại điện lực Hà Nội
Người dân hoặc doanh nghiệp đang sinh sống trên địa bàn các quận/huyện của Tp. Hà Nội nếu gặp các sự cố hư hỏng điện có thể gọi tới số điện thoại điện lực Hà Nội để được hỗ trợ.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan