Android-X86 mang Android 9 Pie lên máy tính cá nhân

Android-X86 mang Android 9 Pie lên máy tính cá nhân
Người dùng máy tính cá nhân 32-bit và 64-bit hiện đã có thể sử dụng hệ điều hành Android 9 Pie, theo thông báo của các nhà phát triển dự án Android-x86. Hệ điều hành này hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều tiện ích; tuy nhiên, người dùng nên sao lưu các file quan trọng trước khi cài đặt để đề phòng lỗi trong quá trình này.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan