Mở tài khoản AgriBank, điều kiện và phí khi đăng ký

Trong bài viết này, 9mobi.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu điều kiện, thủ tục, cách mở tài khoản AgriBank, với tài khoản AgriBank tạo được, các bạn có thể thực hiện các giao dịch cơ bản với ngân hàng như kiểm tra số dư tài khoản, chuyển tiền, rút tiền, thanh toán hóa đơn,..., cũng như thực hiện các tiện ích ngân hàng khác.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan