Cách tắt thông báo sinh nhật trên Facebook điện thoại Android

Cách tắt thông báo sinh nhật trên Facebook điện thoại Android
Tính năng thông báo sinh nhật trên Facebook sẽ giúp bạn và bạn bè có thể chia sẻ với nhau những lời chúc ý nghĩa nhân dịp đặc biệt này, tuy nhiên đối với một số người thì những thông báo này lại trở nên phiền phức mỗi khi họ dùng mạng xã hội, do đó tắt thông báo sinh nhật trên Facebook là việc làm cần thiết nếu như bạn hạn chế hoặc không muốn nhiều bạn bè, người dùng khác biết đến sinh nhật của mình và ngược lại.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan