SMS Banking Maritime là gì? cách đăng ký, huỷ

Thay vì phải sử dụng smartphone có kết nối internet để đăng nhập vào hệ thống ngân hàng điện tử của Maritime bank, người dùng Maritime bank có thể đăng ký dịch vụ SMS Banking Maritime bank và sử dụng điện thoại có sóng di động để thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng cơ bản của mình.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan