Ứng dụng trên Android 10 cho phép lưu lại dữ liệu sau khi gỡ cài đặt

Một vài ứng dụng trên Android 10, như WhatsApp và ASR Voice Recorder đã cho phép người dùng lưu lại dữ liệu sau khi gỡ cài đặt ứng dụng. Hy vọng trong tương lai, khi mà nhu cầu sử dụng Android 10 ngày càng cao, sẽ có nhiều nhà phát triển hơn bổ sung tính năng này vào ứng dụng của họ.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan