Bản cập nhật Chrome trên Android giúp chống lại các vụ hack chip qua Spectre

Trình duyệt Chrome trên Android được cập nhật tính năng Site Isolation, giúp bảo vệ người dùng khỏi những vụ hack chip thông qua Spectre, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Chrome cho Android chỉ hoạt động trên những trang web có giá trị cao, có yêu cầu mật khẩu như trang ngân hàng hay mua sắm.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan