Em hãy kể lại 1 kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô

Em hãy kể lại 1 kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô
Với đề văn yêu cầu em hãy kể lại 1 kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô, em có thể tùy ý lựa chọn một kỉ niệm vui/ buồn hoặc kỉ niệm nào đó đáng nhớ giữa em và người thân, thầy cô, bạn bè để xây dựng thành một bài văn kể chuyện mang chất riêng của em.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan