Windows Phone Store sẽ chính thức đóng cửa ngày 16 tháng 12

Microsoft sẽ chính thức đóng cửa Windows Phone Store từ ngày 16 tháng 12, theo đó, người dùng được khuyến khích nâng cấp lên Windows 10 Mobile nếu thiết bị hợp lệ, tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc nên chuyển sang sử dụng iOS hoặc Android.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan