Google tiết lộ một lỗ hổng Android cũ

Google vừa qua đã tiết lộ một lỗ hổng Android cũ, gây ảnh hưởng xấu đến các phiên bản Android Kernel mới thông qua ZDNet, tuy nhiên, Google đang thực hiện vá lỗi này trên thiết bị Pixel 1, 2. Pixel 3 và 3A sẽ không bị ảnh hưởng.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan