Viết thư cho một người thân nhân dịp năm mới

Viết thư cho một người thân nhân dịp năm mới
Vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học về văn viết thư, các em hãy thực hành Viết thư cho một người thân nhân dịp năm mới để củng cố lại cách viết một bức thư đơn giản cũng như rèn luyện ngôn ngữ viết của mình cho nhuần nhuyễn hơn.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan