Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học
Lần đầu tiên đi học là kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của mỗi người. Dựa vào những trải nghiệm của bản thân cùng với việc tham khảo bài văn mẫu Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học, em hãy hoàn thành bài văn kể về kỉ niệm ngày đầu đi học của mình.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan