Gửi tin nhắn tự hủy trên ứng dụng trò chuyện WhatsApp

Ứng dụng trò chuyện WhatsApp của Facebook hiện đang bắt đầu đưa tính năng tin nhắn tự hủy vào các cuộc trò chuyện nhóm. Điều này có nghĩa là tất cả các tin nhắn sẽ bị xóa tự động sau một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, chưa có thông tin liệu tính năng này có được mở rộng đến các cuộc trò chuyện cá nhân hay không.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan