Dễ dàng tìm kiếm danh bạ và phòng chat với Hangouts trên Android và iOS

Google thông báo đã cập nhật một số tính năng mới trên ứng dụng trò chuyện Hangout, cho phép người dùng tìm kiếm phòng chat và danh bạ một cách dễ dàng hơn, người dùng iOS đã có thể trải nghiệm những cập nhật này ngay từ hôm nay nhưng người dùng Android sẽ phải đợi đến ngày 30 tháng 9.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan