Google Assistant trên Pixel 4 có khả năng xử lý cuộc gọi trong thời gian chờ

Google Assistant trên Pixel 4 có khả năng xử lý cuộc gọi trong thời gian chờ
Theo một nguồn tin hiện nay, Google Assistant trên Pixel 4 có khả năng tiếp quản cuộc gọi khi đang chờ. Nghĩa là, bạn có thể thực hiện các thao tác khác trong thời gian chờ cuộc gọi và quay trở lại khi có người trả lời ở đầu dây bên kia.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan