Facebook đơn giản hóa các cài đặt bảo mật cho Group

Facebook đơn giản hóa các cài đặt bảo mật cho Group
Để giúp người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm Group (nhóm) và xem các thành viên cũng như các bài đăng, Facebook sẽ đơn giản hóa các cài đặt bảo mật cho Group, nếu như trước đây người tạo nhóm có thể thiết lập là nhóm công khai, nhóm kín hay nhóm bí mật, giờ đây họ chỉ có thể thiết lập là nhóm công khai hoặc nhóm riêng tư.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan