Chiếc Apple Watch sẽ được cập nhật thêm chức năng chống đột quỵ trong tương lai?

Johnson và Johnson (J & J) sẽ cùng với Apple để nghiên cứu khả năng nhận biết chứng rung tâm nhĩ (A-Fib) của Apple Watch, giúp ngăn ngừa sớm bệnh đột quỵ.

Chiếc Apple Watch sẽ được cập nhật thêm chức năng chống đột quỵ trong tương lai?

Được biết, nghiên cứu này cũng có sự hợp tác với công ty Dược Janssen Pharmaceuticals (một thành viên của gia đình J & J), cùng những người cao tuổi tại Hoa Kỳ, từ 65 tuổi trở lên.

Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan