1 tấc bằng bao nhiêu cm?

1 tấc bằng bao nhiêu cm?
1 tấc bằng bao nhiêu cm? 1 phân, 1 li hay 1 thước bằng bao nhiêu cm? Tấc là gì, cách chuyển đổi như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của 9mobi.vn để tự mình tìm ra câu trả lời.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan