Cách bật nguồn không xác định trên Android để cài app, game

Cách bật nguồn không xác định trên Android để cài app, game
Việc bật nguồn không xác định trên Android để cài App, game là điều cần làm đầu tiên nếu như bạn tải các ứng dụng này từ trên internet hoặc các kho ứng dụng thứ 3 ngoài ứng dụng CH Play (Play Store) có trên điện thoại Android. Nếu như không bật chức năng này thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể cài đặt được ứng dụng từ nguồn lạ về điện thoại Android đang sử dụng.
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan