Galaxy S10 5G đạt tốc độ kết nối mạng di động lên đến 2.7 Gpbs

Galaxy S10 5G là điện thoại đầu tiên của Samsung được hỗ trợ mạng 5G với tốc độ kết nối mạng nhanh ...
Bình luận bài viết
Bình luận tối thiểu 30 ký tự.
Để được đăng bình luận, hãy đăng nhập
Bài viết liên quan